Kosten en erelonen

Img

Erelonen

Hoeveel een zaak zal kosten, is zeer moeilijk te bepalen in het begin van een procedure. Veel factoren, die niet altijd voorzienbaar zijn, bepalen mee of de zaak snel kan worden afgehandeld of niet.

Naargelang de zaak en de wens van de cliënt kan het ereloon per uur of per prestatie worden berekend.

Verder wordt er uiteraard ook rekening gehouden met de persoonlijke situatie van elke cliënt.

Conform de deontologische regels van de advocaten wordt een provisie voor kosten en erelonen gevraagd.

Uiteraard wordt de regeling afhankelijk gesteld van het profiel van elke zakencliënt: veel zal afhangen van de omvang van het contentieux van de cliënt, d.w.z. dat wij in functie van de totale geschillenportefeuille, de verdeling ervan over de debiteuren (zijn er bijvoorbeeld veel kleine invorderingen) en de aard van de betwistingen (zijn het uitsluitend slechte betalers of zijn er veel klachten omtrent kwaliteit, enz.), steeds bereid zijn om een globale afspraak te maken.

Kosten

Naast de erelonen worden volgende kantoorkosten aangerekend:
- opening dossier: 50,00 euro
- dactylografie: 11,00 euro/pagina
- aangetekende zending: 5,80 euro
- kopie: 0,40 euro/kopie
- verplaatsingskosten: 0,65 euro/kilometer
- alle werkelijk voorgeschoten kosten zoals gerechtsdeurwaarder, rolrecht rechtbank, vertaling, opzoekingen bank, enz

Prijzen zijn exclusief 21% BTW