Contractenrecht

- Huur

- Koop

- Eigendom en mede-eigendom

- Vruchtgebruik

- Erfdienstbaarheden