Tarieven

Tarieven

Niets is voor een advocaat zo moeilijk als tijdens een eerste consultatie een raming opmaken van de te verwachten kosten.

Zal er effectief een procedure opgestart worden of zal het geschil in onderling overleg afgerond kunnen worden? Zal er een procedure in hoger beroep volgen?

Zoals je ziet is de totale kostprijs van zoveel factoren afhankelijk, dat een waterdichte indicatie van de totaalprijs opstellen eigenlijk onmogelijk is. Net daarom is het zo belangrijk om al voor de eerste ontmoeting concrete en duidelijke prijsafspraken te maken.

De gangbare tarieven en kosten (alles exclusief 21% BTW) voor het kantoor vind je hieronder opgelijst.

  • Opening dossier 60 euro
  • Dactylo 12 euro per pagina
  • Kopie 0.50 euro per pagina
  • Verplaatsingsvergoeding 0.75 euro per kilometer
  • Gerechtskosten en uitgaven (*)

(*) Gerechtskosten en uitgaven zijn bedragen die het kantoor heeft moeten voorschieten aan derden, zoals eventuele gerechtsdeurwaarders, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden in detail vermeld op de eindafrekening.

De erelonen die hier bovenop komen zijn de vergoedingen voor de diensten geleverd door meesters Van Leeuwen en Braeken. Als basisbedrag hanteert het kantoor 140 euro per uur.

In uitzonderlijke gevallen, zoals het arbeidsintensief of het spoedeisend karakter van een zaak, kan dit uurloon hoger liggen. De voorwaarden hiervoor staan uitvoerig beschreven in de samenwerkingsovereenkomst die bij de eerste afspraak wordt ondertekend.

Goed om te weten:
De eerste twintig minuten van de eerste consultatie zijn altijd gratis.

Soms hebben cliënten zonder het zelf te beseffen recht op gratis bijstand, voorzien in hun familiale verzekering of autoverzekering. In dit geval betaalt de verzekeringsmaatschappij de kosten van de advocaat integraal terug. Deze mogelijkheid wordt bij elke eerste consultatie nagekeken.

Wie zich zorgen maakt rond de financiële kant van het verhaal, kan op elk moment om een financiële stand van zaken vragen. Bespreek zeker ook de mogelijkheid om de betaling van de factuur te spreiden.

Hoe kunnen we jou helpen

Een advocaat raadplegen betekent in het gros van de gevallen niet hetzelfde als een procedure starten. Het kantoor zet sterk in op dialoog en verzoening. De eerste stap is altijd een poging tot bemiddeling. Pas als dit geen of onvoldoende resultaat oplevert, is een procedure onafwendbaar.

Maak een afspraak