Rechtsdomeinen

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht is niet de enige rechtstak waarin advocatenkantoor Van Leeuwen, Braeken & Partners actief is. Wel met recht en rede de specialiteit van het huis. In meer dan de helft van de zaken immers nemen beide raadslieden het op voor cliënten die in een echtscheidingsprocedure verwikkeld zijn. Maar sowieso ben je er ook voor vragen rond huwelijks- en samenlevingscontracten, onderhoudsgelden en buitengewone kosten, voorlopige maatregelen, omgangsregelingen van kinderen met (groot)ouders, erfenissen, schenkingen en testamenten aan het juiste adres.

Hoe kunnen we jou helpen

Een advocaat raadplegen betekent in het gros van de gevallen niet hetzelfde als een procedure starten. Het kantoor zet sterk in op dialoog en verzoening. De eerste stap is altijd een poging tot bemiddeling. Pas als dit geen of onvoldoende resultaat oplevert, is een procedure onafwendbaar.

Maak een afspraak

Vennoot

René Van Leeuwen

Vennoot

Reile Braeken