Rechtsdomeinen

Strafrecht

Dader of slachtoffer, iedereen heeft recht op verdediging. Het is een van de basisbeginselen van de universele rechten van de mens. Dat is bij Van Leeuwen, Braeken & Partners uiteraard niet anders. Wat ook je rol of aandeel in het verhaal is, een respectvolle aanpak wordt gegarandeerd.

Hoe kunnen we jou helpen

Een advocaat raadplegen betekent in het gros van de gevallen niet hetzelfde als een procedure starten. Het kantoor zet sterk in op dialoog en verzoening. De eerste stap is altijd een poging tot bemiddeling. Pas als dit geen of onvoldoende resultaat oplevert, is een procedure onafwendbaar.

Maak een afspraak

Vennoot

René Van Leeuwen

Vennoot

Reile Braeken