Rechtsdomeinen

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht zet de krijtlijnen, zijnde de rechten en plichten tussen werknemer en werkgever uit. In de meeste gevallen verloopt de communicatie tussen beide partijen vlekkeloos. Soms zit er ruis op de kabel. Indien gewenst kunnen raadslieden Van Leeuwen en Braeken ook hier weer het verschil maken.

Hoe kunnen we jou helpen

Een advocaat raadplegen betekent in het gros van de gevallen niet hetzelfde als een procedure starten. Het kantoor zet sterk in op dialoog en verzoening. De eerste stap is altijd een poging tot bemiddeling. Pas als dit geen of onvoldoende resultaat oplevert, is een procedure onafwendbaar.

Maak een afspraak

Vennoot

René Van Leeuwen

Vennoot

Reile Braeken