Rechtsdomeinen

Contractenrecht

Onder contractenrecht vallen onder meer huur- en verkoopcontracten van huizen, gronden en appartementen. Maar ook aannemingscontracten, overeenkomsten waarbij de aannemer zich verbindt om tegen een bepaalde prijs een bepaald werk te realiseren, zitten erin vervat.

Hoe kunnen we jou helpen

Een advocaat raadplegen betekent in het gros van de gevallen niet hetzelfde als een procedure starten. Het kantoor zet sterk in op dialoog en verzoening. De eerste stap is altijd een poging tot bemiddeling. Pas als dit geen of onvoldoende resultaat oplevert, is een procedure onafwendbaar.

Maak een afspraak

Vennoot

René Van Leeuwen

Vennoot

Reile Braeken