Rechtsdomeinen

Incasso invorderingen

Uiteraard kunnen niet alleen particulieren, maar ook handelaars voor hulp en advies bij Van Leeuwen, Braeken & Partners aankloppen. Onder meer wanneer facturen niet of laattijdig worden vereffend, kan een tussenkomst van de raadslieden ervoor zorgen dat openstaande bedragen toch nog ingevorderd worden.

Hoe kunnen we jou helpen

Een advocaat raadplegen betekent in het gros van de gevallen niet hetzelfde als een procedure starten. Het kantoor zet sterk in op dialoog en verzoening. De eerste stap is altijd een poging tot bemiddeling. Pas als dit geen of onvoldoende resultaat oplevert, is een procedure onafwendbaar.

Maak een afspraak

Vennoot

René Van Leeuwen

Vennoot

Reile Braeken